ysg

Byggstäd

Grovstäd
Görs under byggtiden. Vi röjer undan restmaterial och skräp, håller rent, snyggt och framkomligt. En viktig faktor för att både spara er tid och ekonomi så ni kan koncentrera er på att slutföra bygget i tid, hålla tempot uppe och minskar risken för olyckor.

Slutstäd
Inför besiktning och inflyttning efter nyproduktion, ombyggnad eller mindre anpassning. En liten bonus vid slutstäd är att vi ofta upptäcker brister som kan åtgärdas före besiktning.

Hög höjd
Vi har utbildad personal med förarbevis av många sorters liftar.